Exploring Knowledge

Membuka Wawasan Baru melalui Bulletin Yayasan Rubic

Hallo sobat, RUBIC!!!

Dengan mengucap syukur alhamdulillah Yayasan RUBIC menerbitkan Buletin Volume pertama di Bulan Rajab yang insyaAllah berkah ini. Buletin berisikan Karya Sahabat RUBIC, Berita RUBIC dan Program Unggulan RUBIC.

Yayasan RUBIC mengucapkan terima kasih kepada seluruh #OrangBaik yang bersama Bergerak untuk menebar manfaat. Terima kasih atas waktu, tenaga, fikiran, harta dan doa yang telah dicurahkan bersama. Semoga Allah ‘Azza wa Jalla selalu merahmati kehidupan kita semua. Allahumma aamiin.

Edisi

BULETIN RUBIC